Skogbruksplan

Skogeierne i Follokommunene vil sannsynligvis i 2021-2022 bli tilbudt nye skogbruksplaner og oppdatering av miljøregistreringene i skog for levering antakeligvis i 2023-2024.

Mer informasjon kommer. 

 

Linker:

Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Landbruksdirektoratet – Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer – prosess og metode

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard 27.01.2015 (merk kravpunkt 3)

PEFC Retningslinjer for revisjon av miljøregistreringer. Vedtatt av PEFC Norge 07.11.2018