Skogbruksplan

Skogeierne i Follokommunene vil sannsynligvis i 2021 bli tilbudt nye skogbruksplaner og oppdatering av miljøregistreringene i skog for levering antakeligvis i 2023.

Mer informasjon kommer. 

 

Linker:

Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

SLF-rundskriv 2010/11 – Rundskriv om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Landbruksdirektoratet om skogbruksplanlegging

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard 27.01.2015 (merk kravpunkt 3)

PEFC Retningslinjer for revisjon av miljøregistreringer. Vedtatt av PEFC Norge 07.11.2018