Søknad om refusjon av skogfond

INNLOGGING – ALTINN

Alle skogeiendommer har sin egen skogfondkonto som skal sikre de langsiktige skoginvesteringene på eiendommen. Når eiendommens skogfondsmidler investeres i skogen, er det kun 15 prosent som blir beskattet, resten er skattefritt. Denne skattefordelen kan du se på som et indirekte tilskudd i form av redusert skatt. Skogeier får ikke renter på de innestående skogfondsmidlene.

Når du setter bort skogdriften til en tømmerkjøper, sørger de for at det blir avsatt midler til din skogfondskonto. Normalt 10 % men du kan be om annen sats.

Lovpålagt avsetning

Skogfond er en lovpålagt avsetning (forskrift om skogfond) på mellom 4 – 40 % av bruttoinntektene fra skogeiendommen.

Hvordan søke om skogfond?

Du søker om skogfondsrefusjon via eiendommens skogfondskonto i Altinn.

Alle kostnader må dokumenteres (faktura). Det må oppgis areal og tiltakene må tegnes inn på kart. Inne på Altinn finner du også oversikt over tidligere skogaktiviteter og innestående midler. Nedenfor finner du lenker til mer informasjon og veiledning om hva du kan bruke skogfondet til og hvordan du søker om refusjon.

Du kan også få dekket egeninnsats med skogfondsmidlene. Nedenfor er det noen veiledende priser for eget arbeid:

  • Nyplanting: kr. 3,00 pr. plante (plantekjøpet kommer i tillegg).
  • Suppleringsplanting: 3,50-4,50 pr. plante.
  • Ungskogpleie / motormanuelt arbeid: 200-400 kr/time, avhengig av effektivitet og kompetanse.
  • Manuelt arbeid (f.eks. kvisting): 150-350 kr/time.
  • Maskinarbeid (graver og traktorredskap – grøfting og veiarbeid): 400-700 kr/time i effektiv bruk, avhengig av traktor/maskin/utstyrs verdi og egnethet for oppgaven.

Ekstra innbetaling av skogfond og småsalg av virke

Du kan også innrapportere eget småsalg eller innbetale ekstra skogfondsmidler hvis du har avsatt for lite i første omgang.

Søknadsfrist

Det er fortløpende søknadsfrist, men siste frist for å få refusjonen registrert inneværende år er 10. desember.

Lenker til mer informasjon og veiledning

Dette er skogfond (Landbruksdirektoratet)

Hva kan dekkes og ikke dekkes av skogfond (Landbruksdirektoratet)

Innlogging på skogfondskontoen i Altinn (pdf)

Hvordan registrere refusjonskrav i Altinn (video)

Hvordan legge inn bankkontonummer i skogfond (Landbruksdirektoratet)

Økonomi og skogfond (Skogkurs)

Se også vår informasjon om: