Søknad om hogst i Marka (Nordre Follo)

INNLOGGING – ALTINN

Nesten halve skogarealet i Nordre Follo kommune (østre del) omfattes av Sørmarka som er et av områdene som omfattes av Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggjande kommunar.

Formålet med forskrifta er å sikre et bærekraftig skogbruk som bidrar til å ta vare på og utvikle kvaliteter i området knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap og kulturminner.

Fra 1.1.2022 må skogeierne søke om hogst, tidligere var dette en meldeplikt.

Hvordan søke om hogst i marka?

Du som skogeier må selv søke om hogst i marka via din skogfondskonto i Altinn.

Tømmerkjøperen (din skogeierforeningen) kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden.

Hos Landbruksdirektoratet finner du mer informasjon: Søke om hogst i Marka (Ldir)

Hvordan går du frem i Altinn:

Brukerveiledning for søknad om hogst i Marka 

Kart over Marka (Kilden)

NIBIOs kartportal Kilden med markagrensa.