Søknad om hogst i Marka (Nordre Follo)

INNLOGGING – ALTINN

Nesten halvparten av skogarealene i Nordre Follo kommune ligger i Sørmarka, som inngår i områdene som reguleres særskilt gjennom markaforskriften – Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggjande kommunar.

Hovedformålet med markaforskriften er å sikre et bærekraftig skogbruk som tar vare på, og utvikler kvaliteter knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap og kulturminner.

Fra 1.1.2022 ble det innført søknadsplikt på hogst innenfor Marka. Tidligere var det meldeplikt på disse hogstene.

Hvordan søke om hogst i marka?

Du søker om hogst i Marka via din skogfondskonto i Altinn.

En god start vil være å kontakte din skogeierforening (skogbruksleder), som kan bistå med hogstplanleggingen og søknadsprosessen .

Les mer hos Landbruksdirektoratet: Søke om hogst i Marka

Hvordan søker du i Altinn: Brukerveiledning – søknad om hogst i Marka 

Kart over Marka (Kilden)

Markagrensa – Oversiktskart.