Prosjekt skogbruk og publikum i Follo

Follo skogeierområde, Follo landbrukskontor og Skogselskapet i Oslo og Akershus samarbeider om et prosjekt som skal se på forholdet mellom næringsmessig skogbruk og fritidsbruk av skog i Follo. Det skal vurdere, og eventuelt foreslå, tiltak for å bedre forholdet. Prosjektet startet høsten 2017, og var planlagt avsluttet i 2019 (utsatt til 2020). Skogselskapet i Oslo og Akershus mottar midler fra rentene av Folloskogeiernes skogfond for å ha sekretærfunksjon.

Prosjektet styres av disse (ta gjerne kontakt!):

  • Snorre Synnestvedt, Skogselskapet i Oslo og Akershus, telefon: 9717 3107, e-post: snorre@skogselskapet.no
  • Morten Lysø, Follo landbrukskontor, telefon: 6496 2085, e-post: morten.lyso@as.kommune.no
  • Ole Egge, Follo skogeierområde (Ås), e-post: ole.egge@antibodies.no
  • Hanne Granerud, Follo skogeierområde (Nesodden), e-post: hannegranerud@hotmail.com

Styringsgruppen har blant annet hatt møter med Viken Skog og Frognmarkas Venner, og en skogdag for og med folkevalgte i Nesodden. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant skogeiere i Follo, og planlegges ytterligere en spørreundersøkelse blant fritidsbrukere av skog i Follo. Resultatene vil etter hvert bli presentert her. Styringsgruppen vil foreslå måter å informere fritidsbrukere av skog om konkrete hogster og andre skogbrukstiltak. Relevante lokale organisasjoner vil bli invitert til å gi innspill.

Lenker til aktuelle prosjekt dokumenter: