Skogbruk

Skogarealene i Follo har ofte høy produksjon og enkle driftsforhold. For mange av Follos ca 130.000 innbyggere er skogområdene viktige til rekreasjon og trim. Skogen i dag er resultat av lang tids relativt intensiv skogbehandling. Langsiktighet i skogbruket er avgjørende for skogens framtidige økonomiske og miljømessige verdi.

Les mer om:

Siste nytt om skogbruk på våre nettsider

Skogtilskudd

Skogfond

Skogbehandling

Skogbruk i Oslomarka

Landbruksvei

Regelverk:

Skogbruksloven

Forskrift om berekraftig skogbruk

Landbruks- og matdepartementets temaside om skogbruk

Landbruksdirektoratet