Regionale miljøkrav

Ny forskrift om regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken trådde i kraft 1. januar 2023. Det er viktig at bønder som driver jordbruksdrift i disse områdene setter seg godt inn i reglene som gjelder, slik at en oppfyller de krav som ligger i forskriftene.

Les mer hos Statsforvalteren i Oslo og Viken