Kontakt oss

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Epost: follo.landbrukskontor@as.kommune.no
Telefon: 64 96 20 87 – for direktenummer se under.

Landbrukssjef Arne Ivar Sletnes

Telefon: 64 96 20 81
Mobil: 997 41 422
Epost: arne.ivar.sletnes@as.kommune.no
Arbeidsområder: Faglig og administrativ leder, plan- og utvikling, prosjekter.

Skogbrukssjef Jørn Lileng

Telefon: 64 96 20 85
Epost: jorn.lileng@as.kommune.no
Arbeidsområder: Skogbruk; skogfond, skogplanting, ungskogpleie, hogst i marka, landbruksvei.

Rådgiver Bård Olav Kollerud

Telefon: 64 96 20 83
Epost: bardolav.kollerud@as.kommune.no
Arbeidsområder: RMP, SMIL, drenering og nydyrking.

Rådgiver Kristine Skaiaa Born

Telefon: 64 96 20 82
Mobil: 488 67 647
Epost: kristine.born@as.kommune.no
Arbeidsområder: Produksjonstilskudd (PT), velferdsordningene, økologisk jordbruk, autorisasjonsbevis, jordleieavtaler, ajourhold AR5 (=markslagskart), planoppgaver, og viltforvaltning (Ås og Frogn kommune).

Rådgiver Mikkel Bae

Telefon: 64 96 20 84
Epost: mikkel.bae@as.kommune.no
Arbeidsområder: Deling, omdisponering, konsesjon, eiendom og egenerklæring konsesjonsfrihet.