Viltpåkjørsler og skadet vilt

Sikre skadestedet

Plasser bilen slik at den er best synlig og skjermer skadested.

Sett på nødblink og parkeringslys. Nærlys kan blende møtende.

Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant

Varsle politiet – tlf. 02800

Ved personskade ringer du også 113.

Politiet varsler de lokalt viltansvarlige (viltnemd/viltvakt).

Diriger trafikken om nødvendig.

Bruk merkebånd eller noe annet godt synlig og marker påkjørselstedet tydelig dersom dyret forlot veien.

Følg aldri etter skadet vilt. Viltet kan angripe, og dine spor kan ødelegge for ettersøkshunden.

Ansvar

  • Du plikter å varsle om påkjørsel av dyr, selv om du tror det er uskadd.
  • Du risikerer avkorting på forsikringen og bonustap om ulykken ikke rapporteres og registreres.
  • Skadde dyr lider. Din varsling er viktig for at dyret blir funnet så raskt som mulig.
  • Avliv aldri et større dyr. Den avgjørelsen skal tas av fallviltansvarlige eller politiet.