Viltvakt Frogn og Ås

I kommunene Frogn og Ås har Follo landbrukskontor administrativt ansvar for vilt.

En av kommunens viltoppgaver er å håndtere sykt og skadet storvilt.

Det betyr i praksis at vi har ansvar for ettersøk, avling og rapportering av påkjørt elg, rådyr, hjort og eventuelle villsvin. I tillegg til disse oppgavene driver kommunen med veiledning knyttet til håndtering av og hensyn til vilt.

Ved påkjørsler skal politiet varsles på 02800, de vil så kalle ut viltvakta. Ved andre akutte hendelser kan viltvakta kontaktes på 64 96 20 70. Om det ikke er hast men du er bekymret for et dyr eller ønsker tips og råd så ta kontakt med Follo landbrukskontor på 64 96 20 87. 

Kommunen har ikke ansvar for fjerning av døde dyr i naturen eller på privat eiendom (ikke kommunal eiendom) men vil i enkelte særlige tilfeller gjøre dette av hensyn til fare for forurensning, smitte eller andre forhold.

For skadet, sykt eller hjelpeløst småvilt (rev, grevling, hare, røyskatt, pinnsvin, mus osv.) gjelder den generelle hjelpeplikten i dyrevelfersloven. Dette kan du lese mer om på matilsynets sider.