Rådyrforvaltning

Jakttid for rådyr er jf. Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 er 25. september til og med 23. desember. Bukkejakta starter 10. august og varer ut jakttiden (23.12).

Tildelinger, statistikk og fallvilt

Mer informasjon om fellingstatistikk (tilbake til 1985) og fallvilt kan søkes opp på på www.hjorteviltregisteret.no
Her kan man også søke opp årets tildeling for hvert enkelt vald.

Elektronisk registrering av fellingsrapport

Fra og med jakta 2021 kan valdansvarlig levere fellingsrapporten elektronisk i Hjorteviltregisteret.

Forutsetnigner for å levere elektronisk fellingsrapport er:

  • Du må ha valdansvarlig tilgang (profil) i Hjorteviltregisteret. For å få dette sender du mail til viltansvarlig i din kommune.
    Frogn og Ås kommune – follo.landbrukskontor@as.kommune.no
  • Jeger(ne) må ha registret alle sette og skutte dyr i “Sett og skutt” appen eller på Hjorteviltregisteret.no
  • Valdansvarlig har kontrollert og godkjent alle registeringer – OBS på manglende dyr. For elg må jaktfeltet også være registrert som “ferdig” for sesongen i hjorteviltregistret.

Bruksanvisning finner du her: Elektronisk fellingsrapport for Valdansvarlig