Rådyrforvaltning

Jakttid for rådyr er jf. Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 er 25. september til og med 23. desember. Bukkejakta starter 10. august og varer ut jakttiden (23.12).

Ås kommune

Viltforvaltning i Ås kommune er administrativt lagt til Follo landbrukskontor. Hovedutvalget for teknikk og miljø vedtok 19.08.2015 “Målsettinger for utvikling av elg- og rådyrbestandene i ås kommune 2015- 2020” som er styrende for forvaltningen.

I Ås kommune er det 67 aktive rådyrvald. Det er ønskelig å få færre og større rådyrvald, slik som punkt 5 i måsettingene påpeker.

Fellingsprosenten har ligget mellom 44-57 % siden 2014 og det var i 2019 registrert 115 felte rådyr. Av disse var 57 voksne bukker dvs. 49,5 % av uttaket var voksen bukk.

Det er også registrert 23 rådyr drept av trafikk eller avlivet etter påkjørsel i 2019. Og 10 rådyr funnet skadd eller døde av andre årsaker. I tillegg ble det meldt 25 påkjørsel hvor dyret ikke ble funnet etter påkjørsel. 2 rådyr ble vurdert til antatt uskadd etter påkjørsel.

Mer informasjon om fellingstatistikk (tilbake til 1985) og fallvilt ligger på www.hjorteviltregisteret.no

Elektronisk registrering av fellingsrapport

Fra og med jakta 2017 kan også rådyrjegere legge inn på settogskutt.no

Artikkel og veileder finnes på www.hjortevilt.no

Husk å også registrere slaktevekt.