Jegerprøve

Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt, felling eller fangst. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år.

De lokale jeger- og fiskeforeningene og andre arrangerer jegerprøvekurs. Kommunen er ansvarlig for den elektronisk eksamen.

Hva koster jegerprøven ?

Prisen på jegerprøvekursene varierer, men ligger normalt fra ca. kr. 2.000 til kr. 3.500, avhengig av om ammunisjon, jegerprøvebok og medlemskap er inkludert i kursprisen. Den laveste prisen får du ofte dersom du er NJFF-medlem. I lokalforeningen treffer du et godt miljø. Mange med samme glødende interesser som deg selv, tilbud om skyting, jakt og jakthunddressur.