Jegerprøve

Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt, felling eller fangst. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år.

De lokale jeger- og fiskeforeningene og andre arrangerer jegerprøvekurs. Kommunen er ansvarlig for den elektronisk eksamen.

Mer info om jegerprøven finner du på www.jegerproveeksamen.no

Etter bestått eksamen får du melding i Altinn eller brev i posten om betaling av jegeravgiften. Jegeravgiften betales på Min jegerside. Ditt digitale jegeravgiftskort finner du i appen “Min jegerdokumentasjon” og på Min jegerside etter betaling. Har du bestått eksamen mellom 1. januar og midten av mars, får du informasjon i siste halvdel av mars.

Videre anbefales det å bli med på opplæringsjakt eller fellesjakt hos din lokale jeger- og fisker forening. Her får du masse nye erfaringer og treffer mange med samme interesse for jakt.