Viltforvaltning

I Follo har vi tette bestander med rådyr og elg, og det observeres hjort fra tid til annen.

Rådyr- og elgjakt har lange tradisjoner i området og drives i dag aktivt.

Follo landbrukskontor har delegert myndighet etter viltloven for kommunene Frogn og Ås. Og har i disse kommune den administrative viltforvaltningen og fallviltmannskap (Viltvakt). 

Vi administrerer også elektronisk jegerprøveeksamen.

Vi ønsker å ha god og relevant informasjon om viltet i Follo og flere artikler kommer.

Rådyrforvaltning

Elgforvaltning