Godkjenning eller endring av vald

Alle grunneiere som ønsker jakt på sin eiendom må få godkjent et vald eller tilsluttes et eksisterende vald. Godkjenning av nye vald eller endring (økning/reduksjon) av eksisterende vald skal meldes til kommunen på skjema (under) før 1.mai. Ved søknad etter 1. mai vil endringene ikke tre ikraft inneværende år.

Skjema for endring av vald

Skjema for godkjenning av nytt vald

Alle vald har en registrert valdansvarlig representant som kommunen forholder seg til og som får tildelt fellingstillatelse og eventuelt krav om fellingsavgift.

Endring av valdansvarlig eller opphør av vald må meldes kommunene skriftlig.

Follo landbrukskontor har viltforvaltning for Frogn og Ås. Her må rådyrvald ha minst 300 daa. Vi oppfordrer fortsatt til sammenslåing av vald og til å innlemme jaktbart areal som i dag ikke inngår i noe vald, inn i allerede godkjente vald. Dette gir større frihet for jegeren og enklere forvaltning.