Elgforvaltning

Jakttid for elg er fra 25. september frem til 23. desember (lille julaften) jf. Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022. Det er likevel ulike tradisjoner for jaktstart og jakttid i Follo, jaktstart den 5. oktober er vanligst. 

Follo elgregion

Follo Elgregion består av vald som dekker hele eller deler av Vestby, Ski, Ås , Frogn og Nesodden og er et samarbeid og en avtale inngått mellom grunneierne i området. Regionene dekker et samlet areal på 271 120 daa.
Follo elgregion sin hovedoppgave er å forvalte den felles elgstammen på en helhetlig måte. Samarbeidet bidrar også til økt kunnskap og bedre forvaltningsgrunnlag for jaktrettighetshavere (grunneiere) og jegere, samt en sterkere stemme i aktuelle arealsaker. Regionen skal fungere som et samlet kontaktledd fra kommune til vald og jaktlag.
Det er vedtatt en bestandsplan for perioden 2022 – 2025 den finner du her.

Styret består av følgende representanter:

  • Vestby storvald – Vidar Holthe og Jan Oscar Svae
  • Ski viltstellforening – Halvor Mørch
  • Kråkstad grunneierlag – Sveinung Bieltvedt
  • Ås grunneierlag – Svend Kvarme og Kjell-Arve Kure
  • Frogn grunneierlag – Thor Frogner
  • Frogn Storvald – Johan Stokkeland
  • Nesodden grunneierlag – Eystein Ruud og Geir Busk

Årlige tildelinger og statistikk

Informasjon om tidligere fellingstillatelser, bestands statistikk (tilbake til 2003) og fallvilt ligger på www.hjorteviltregisteret.no