Elgforvaltning

Jakttid for elg er fra 25. september frem til 23. desember (lille julaften) jf. Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022. Det er likevel mange ulike tradisjoner for jaktstart (5. oktober) og jakttid i Follo.

Follo elgregion

Follo Elgregion består av vald som dekker hele eller deler av Vestby, Ski, Ås , Frogn og Nesodden og er et samarbeid og en avtale inngått mellom grunneierne i området. Regionene dekker et samlet areal på 271 120 daa.
Follo elgregion sin hovedoppgave er å forvalte den felles elgstammen på en helhetlig måte. Samarbeidet bidrar også til økt kunnskap og bedre forvaltningsgrunnlag for jaktrettighetshavere (grunneiere) og jegere, samt en sterkere stemme i aktuelle arealsaker. Regionen skal fungere som et samlet kontaktledd fra kommune til vald og jaktlag.
Det er vedtatt en bestandsplan for perioden 2018-2021 den finner du her.

Styret består av følgende representanter:

  • Vestby storvald – Vidar Holthe og Jan Oscar Svae
  • Ski viltstellforening – Halvor Mørch
  • Krokstad grunneigerlag – Willy Grønstvedt
  • Ås grunneierlag – Trygve Sørbø Kvarme og Per Killingmo
  • Frogn grunneigerlag – Thor Frogner
  • Frogn Storvald – Johan Stokkeland
  • Nesodden grunneierlag – Eystein Ruud og Håkon Galby

Informasjon om fellingstillatelser, statistikk (tilbake til 2003) og fallvilt ligger på www.hjorteviltregisteret.no

Ås kommune

Viltforvaltning i Ås kommune er administrativt lagt til Follo landbrukskontor. Hovedutvalget for teknikk og miljø vedtok 19.08.2015 “Målsettinger for utvikling av elg- og rådyrbestandene i ås kommune 2015- 2020” som er styrende for forvaltningen.

I Ås kommune er det et elgvald – Ås elgvald – og dette har 5 jaktfelt; Ås vestre, Ås nordre, Ås øvre/ Kroer, Nordby og Nøstvedt.