Koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor

Rådmennene i de deltakende kommunene har oppnevnt et utvalg som skal koordinere virksomheten ved landbrukskontoret. Utvalget betegnes som «Det koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor». Utvalget tar blant annet stilling til tertialrapporter fra landbrukskontoret, og avgir uttalelser vedrørende budsjettforslag, årsmelding, regnskap etc. Ås kommune er vertskommune for landbrukskontoret og har ledervervet i utvalget.

Sammensetning av det koordinerende utvalg for Landbrukskontoret i Follo:

KommuneRepresentant
VestbyOddveig Hallingstad Trovik
Nordre FolloIngvild Marthinsen
ÅsEllen Grepperud
FrognAnne-Bergitte Thinn
NesoddenGrethe Hagebø