Koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor

Rådmennene i de deltakende kommunene har oppnevnt et utvalg som skal koordinere virksomheten ved landbrukskontoret. Utvalget betegnes som «Det koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor». Utvalget tar blant annet stilling til tertialrapporter fra landbrukskontoret, og avgir uttalelser vedrørende budsjettforslag, årsmelding, regnskap etc. Ås kommune er vertskommune for landbrukskontoret og har ledervervet i utvalget.

Sammensetning av det koordinerende utvalg for Landbrukskontoret i Follo:

Kommune
Fast representatnt
Fast vara representatnt
Ås Trine Christensen, leder Emil Schmidt
Oppegård Anne Holten Kristin Swendgaard
Nesodden Aslak Hovland Jakobsen Eva-Kristin Danielsen
Frogn Eli Moe Ann-Mari Nylund
Ski Hans Vestre Stein Engebretsen
Vestby Cecilie Svarød Sjur Authen
Referat :

2018

Referat fra møte i det koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor 7. september 2018 – UTKAST

Referat fra møte i det koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor 31. mai 2018

Referat fra møte i det koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor 2. mars 2018

2017

Referat fra møte i det koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor 15. september 2017

Referat fra møte i det koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor 2. juni 2017

Referat fra møte i det koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor 9. februar 2017