Koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor

Rådmennene i de deltakende kommunene har oppnevnt et utvalg som skal koordinere virksomheten ved landbrukskontoret. Utvalget betegnes som «Det koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor». Utvalget tar blant annet stilling til tertialrapporter fra landbrukskontoret, og avgir uttalelser vedrørende budsjettforslag, årsmelding, regnskap etc. Ås kommune er vertskommune for landbrukskontoret og har ledervervet i utvalget.

Sammensetning av det koordinerende utvalg for Landbrukskontoret i Follo:

KommuneRepresentant
VestbyOddveig Hallingstad Trovik
Nordre FolloKjersti Gram Andersen
ÅsNils Erik Pedersen (leder)
FrognAnne-Bergitte Thinn
NesoddenGrethe Hagebø

Referater fra møter

Referatene godkjennes i påfølgende møte og anses som utkast frem til det.

2021

2020

2019

2018

Referat fra møte i det koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor 31. mai 2018

Referat fra møte i det koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor 2. mars 2018

2017

Referat fra møte i det koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor 15. september 2017

Referat fra møte i det koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor 2. juni 2017

Referat fra møte i det koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor 9. februar 2017