Søk om tilskudd

Her finner du aktuelle tilskuddsordninger for deg som driver med jordbruk, skogbruk og naturforvaltning. Vi har samlet noen av de som er aktuelle for vår region spesielt, og aktuelle tilskuddsordninger generelt. Tips oss gjerne hvis du ser at vi mangler noe i vår oversikt!

Søknadsskjemaer kan fås på landbrukskontoret. De fleste skjema finnes imidlertid i elektronisk form, blant annet hos:

Landbruksdirektoratet
Statlig blankettarkiv
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Kartverket

Jordbruk

Produksjon- og avløsertilskudd

Tilskudd til drenering av landbruksjord (grøftetilskudd)

Regionalt miljøprogram (RMP-tilskudd)

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Skogbruk

Skogtilskudd

Eiendom

Tilskudd til landbruksveier fra Statsforvalteren i Oslo og Akershus

Næringutvikling

Vilt og natur

Miljødirektoratet har tilskudd til ulike prosjekter

Annet