SMIL – Spesielle miljøtiltak i landbruket

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) kan gis til tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet og til tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning fra jordbruket.

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket setter rammene for tildeling av tilskudd. Prosjekter og tiltak skal prioriteres ut fra lokale målsetninger og strategier og i Follo gjelder disse:

I hovedtrekk vil tilskuddsmidlene fremover bli prioritert brukt til forurensningstiltak i vannområdet Morsa 2.

Hvem kan søke SMIL-tilskudd ?

Foretak som oppfyller vilkåra for å søke om produksjonstilskudd og som er registrert i enhetsregisteret kan søke SMIL-tilskudd. Også eiere av landbrukseiendommer hvor det drives tilskuddsberettiget produksjon kan søke. Eier må alltid gi tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak, om eiendommen drives av andre.

Hvordan søker jeg?

Alle SMIL-søknader skal leveres elektronisk det gjør du ved å:

Søknader mottas og behandler fortløpende, med siste frist 10. oktober.

Instruksjonsfilm for søker til ny tjeneste finner du her.

Be om utbetaling

Fra mai 2020 skal dette skjema brukes ved anmodning om utbetaling av SMIL-midler

Mer info om SMIL finner du lenker til under:

Årsrapport SMIL- ordning 2018 ligger her

Landbruksdirektoratets infoside om SMIL