Regionalt miljøprogram – RMP tilskudd

Ta vare på matjorda og miljøet. La åkeren ligge i stubb over vinteren.

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk fra 1. august. Søknadsfrist 15. oktober 2019.

Nytt regionalt miljøprogram 2019

Det er nytt regionalt miljøprogram for Oslo og Viken 2019-2022.  Mer informasjon ligger på Fylkesmannens nettsider. Se spesielt veileder for regionale miljøtilskudd og regionale miljøkrav.

Hvordan søke RMP-tilskudd :

  • gå inn på www.Altinn.no
  • Logg inn med MinID eller BankID (kodebrikke og personlig passord)
  • Velg å representere foretaket ikke deg selv som person
  • Velg fylke og fyll inn/endre eiendommer – i 2019 får du ikke importert kartdata fra tidligere søknader
  • Det må krysses av for gjødselplan og sprøytejournal på skjemaet

Veiledningsfilm for søking av RMP finner du her.

Ved å søke elektronisk får du ferdig utfylte data om foretak, opplysninger lagres fra tidligere år, opplysningene blir fortløpende kontrollert og du får umiddelbar beskjed om du har fylt ut skjema riktig. Etter sendt søknad får du en kvittering og du kan se når søknaden er behandlet. Søknaden finner du i “min meldingsboks” i Altinn.

Om du ikke kan søke elektronisk ta kontakt med oss og kart finner du her.

Husk:

  • at i Follo er det to vannområder med strenge jordarbeidingskrav regulert i egne forskrifter; Morsa og PURA.
  • at du alltid kan kontakte Follo landbrukskontor for å få hjelp med søknaden
  • at Follo landbrukskontor også i år kan hjelpe deg med å søke elektronisk