Regionalt miljøprogram – RMP tilskudd

Ta vare på matjorda og miljøet. La åkeren ligge i stubb over vinteren.

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk fra 15. september.

Ny veileder for 2023

Se veileder for regionale miljøtilskudd og regionale miljøkrav

Hvordan søke RMP-tilskudd :

Her er en veileder som viser søknadsprosessen steg for steg

  • gå inn på www.Altinn.no
  • Logg inn med MinID eller BankID (BankID-app, kodebrikke/personlig passord, BankId på mobil)
  • Velg å representere foretaket ikke deg selv som person
  • Velg fylke og fyll inn/endre eiendommer
  • Det må krysses av for gjødselplan og sprøytejournal på skjemaet

Veiledningsfilm for søking av RMP finner du her.

Ved å søke elektronisk får du ferdig utfylte data om foretak, opplysninger lagres fra tidligere år, opplysningene blir fortløpende kontrollert og du får umiddelbar beskjed om du har fylt ut skjema riktig. Etter sendt søknad får du en kvittering og du kan se når søknaden er behandlet. Søknaden finner du i “min meldingsboks” i Altinn.

Om du ikke kan søke elektronisk ta kontakt med oss og kart finner du her.

Ofte stilte spørsmål (og svar)  – Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oslo og Viken finner du her 

Husk:

  • at i Follo er det to vannområder med strenge jordarbeidingskrav regulert i egne forskrifter; Morsa og PURA.
  • at du alltid kan kontakte Follo landbrukskontor for å få hjelp med søknaden
  • at Follo landbrukskontor også i år kan hjelpe deg med å søke elektronisk, ta kontakt tidlig !

Hold søknadsfristen!

Levering av søknad etter 15. oktober gir 1000 kr trekk i tilskudd per dag. Søknader levert senere enn 14 dager etter fristen vil avvises. 
 
For RMP kan ikke søkeren endre søknaden selv (det anses som ny søknad). Hvis søkeren ønsker å endre søknaden, må søkeren ta kontakt med kommunen. Kommunen kan rette søknaden på vegne av søkeren, men denne muligheten er avgrenset til åpenbare feilføringer. Andre endringer betraktes som ny innsending av søknaden, med 1000 kr pr. dag i trekk.   

Det er ikke mulig å levere eller endre RMP-søknad, seinere enn 14 dager etter søknadsfristen, uten at Fylkesmannen har innvilget dispensasjon fra søknadsfristen.