Produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket (PT)

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for mange tilskuddsordninger for bønder med formål “å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk”.

Søkeveileder for søknadsomgangen 2023 finner du her

Søkt tidlig. Sett av god tid.
Ring oss om du har problemer – 64 96 20 87
Søk innen fristen hhv. 15.mars og 15. oktober!

Hvordan søke PT ?

 • gå inn på www.landbruksdirektoratet.no
 • Velg “Søknadsskjema” – trykk så start tjeneste
  (Bildeveileder finner du under)
 • Alternativt gå rett til søknadsskjema på Altinn via denne linken
 • Logg inn med MinID eller BankID (kodebrikke og personlig passord)
 • Velg å representere foretaket ikke deg selv som person
VIKTIGE DATOER 2022del 1 del 2
Søknads åpning/ Telledato01.mar01.okt
Søknads frist15.mar15.okt
Frist for endring av opplysninger
i levert søknad
29.mar29.okt
Frist for etterregistrering av
opplysninger*
10. jan
2023
Utbetaling av PT 2022*Uke 72023

Kan jeg søke PT ?

For å kunne søke PT må man ha et foretak som oppfyller disse kravene:

 • være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer)
 • drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer (Foretak som kun driver med birøkt er unntatt fra kravet om at produksjonen må drives på én eller flere landbrukseiendommer)
 • disponere de dyra og de arealene det søker tilskudd for
 • drive arealet det søker tilskudd for aktivt på det tidspunkt eller i den perioden som fremgår av jordbruksavtalen for å være berettiget tilskudd.

*Frist for etterregistrering
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

 • Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober.
 • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober.
 • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober.
 • Rugeegg levert til rugeri etter 15. oktober.
 • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt etter 15. oktober.

*Tidspunkt for utbetaling
Utbetaling av tilskudd på grunnlag av søknad skjer i februar året etter søknadsåret.