Økologisk landbruk

Det er potensiale for økt andel økologiske bønder i Follo og vi har her samlet noen nettsider med god informasjon om økologisk landbruk og omlegging til økologisk landbruk.

Det er utarbeidet “Handlingsplan for økt økologisk produsjon, omsetning og forbruk” for Oslo og Viken 2022-2026.

Landbruksdirektoratets sider om økologisk landbruk finner du informasjon om “nasjonal strategi for økologisk landbruk”, ulike nasjonale og regionale prosjekter og om produksjonstilskudd til økologisk landbruk.

Debio – godkjenner av økologisk mat
Her finner du konkret veiledning om hvordan du går frem for å godkjenning av Debio.

Norsk landbruksrådgivning – Rådgivningstjeneste
Her finner du kontaktinformasjon til rådgivere i ditt området, generell informasjon og fagartikler.

Norges Bondelag
Info fra dem om økologisk mat og produksjon.

NIBIO om økologisk landbruk
Her finner du informasjon og fagartikler om økologisk landbruk.