Birøkt

Birøkt som næring og hobby er det økende interesse for i Follo. Vi har her samlet litt relevant info.

Lokale lag

Vårt område har 2 lokale birøkterlag tilknyttet Fylkeslaget Oslo og Akershus Birøkterlag.

Ski birøkterlag

Ås og Omegn Birøkterlag

KSL og produsentnummer

Honningsentralen SA innfører krav om KSL godkjenning av alle sine honning leverandører fra og med sesongen 2020.

Bærum birøkterlag har lagt ut god informasjon om dette på sine sider – http://www.baerumbirokterlag.no/om-produsentnummer/

Kort fortalt må alle som skal levere honning til Honningsentralen bli en del av Kvalitetssystem i landbruket (KSL) og for å registres her kreves et produsentnummer.

Trenger du produsentnummer ?

Har du et organisasjonsnummer?
Om man ser for seg å drive birøkt i en litt større skala og for eksempel søke tilskudd (Produksjonstilskudd) er det lurt å registrere et foretak med organisasjonsnummer i Brønnøysund. Pass på at det registreres en aktiv bedrift med tilknyttet næringskoder for birøkt (01.490 Husdyrhold ellers).

Når dette er i orden. Send over adressen eller gårds- og bruksnummeret foretaket skal knyttes til (bigård/slyngerom/driftsbygning ol.), telefonnummer og epostadresse til follo.landbrukskontor@as.kommune.no

Hobbyforetak
Om du kun skal drive som hobby med noen få kuber kan det registreres et hobbyforetak i Landbruksregistret. Landbrukskontoret trenger da en epost til follo.landbrukskontor@as.kommune.no med informasjon om:

  • hvor birøkten skal drives (adresse eller gårds- og bruksnummer). Normalt der man slynger honningen.
  • Et navn på hobbyforetaket ( feks. Kristines birøkt)
  • Adresse, fødselsnummer (bør ringes inn), epost og telefonnummer til birøkter/driver.

Landbrukskontoret vil da legge nødvendig informasjon inn i Landbruksregisteret og et produsentnummer vil genereres. Dette sender vi tilbake til dere.

Erstatning ved vesentlig svikt i honningproduksjon på grunn av klimatiske forhold

Gjelder erstatning ved vesentlig svikt i honningproduksjon på grunn av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot. Før du søker må du melde fra om svikten til kommunen fristen for slik melding er 15. september.

Søknadsskjema og info om søknadsprosessen finner du her.

Samling av lover og regler

Norges birøkterlag har samlet informasjon om gjeldene lover og regler. Her er det oversiktlig listet om registrering, hygiene, import/eksport osv.