Tilskudd ved produksjonssvik

Det kan søkes om erstatning for avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot. Dette kan eksempelvis være tørke, styrtregn, frost, vinterskader m.m, men det utbetales ikke tilskudd forårsaket av indirekte klimatisk skade f.eks dårlig pollinering, sterk vind eller jordskred. Det utbetales heller ikke tilskudd hvor tapet skyldes en driftsform som ikke er faglig forsvarlig eller forhold som kan kontrolleres av forebyggende tiltak.

For at avlingssvikten skal erstattes er det nødt til å være redusert avling på mer enn 30 %. Vekstgruppene som dekkes er bær, frukt, grønnsaker, korn, poteter og grovfôr både i foretak med husdyr og til salg. I tillegg gis det tilskudd for svikt i honningproduksjon. 

For å få tilskudd må søker gjennomføre to ledd, det må meldes fra til kommunen og det må utfylles en søknad via Altinn.

 

Melding (til kommune)

Et av vilkårene for å få erstatning er at tilfellet skal meldes fra om til kommunen, dette skal gjøres så fort skaden har oppstått eller den vil kunne oppstå. Hensikten med dette er slik at kommunen kan kontrollere arealet på et tidspunkt hvor klimaskaden kan påvises.  Melding til kommunen gjøres elektronisk, og kan gjøres via denne lenken:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-ved-produksjonssvikt-melding/

Søknad

I søknaden skal det fylles inn grunnopplysninger (søker, kontonummer og drifssenter), skadeårsak og opplysninger om produktet du søker tilskudd for. Søknadsfristen for «tilskudd for produksjonssvikt» er 31. oktober samme år som avlingstapet.

Søknaden leveres via Altinn, lenke: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/erstatningsordningene-i-landbruket/

 

Mer informasjon om «Tilskudd ved produksjonssvikt» finner du på Landbruksdirektoratet sin side: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-ved-produksjonssvikt?openStep=87af4add-5b11-408f-8268-cb8708683470-1

Ta gjerne kontakt via e-post (follo.landbrukskontor@as.kommune.no) eller telefon (64 96 20 87) hvis du skulle ha spørsmål.