Innsyn og postliste

Offentlig journal (postliste) brukes til å informere offentlighetetn om dokumenter kommunen mottar og sender ut. Follo landbrukskontor er et interkommunalt kontor for kommunene Vestby, Nordre Follo, Frogn, Nesodden og Ås. Våre saker i alle kommunene publiseres på postliste hos Ås kommune (vertskommunen).  

For å se dokumenter fra/til Follo landbrukskontor se Ås kommunes postliste og velg avdeling “Follo landbrukskontor IKS”.