Takst på landbrukseiendom

Landbrukstakst er en verdifastsetting av fast eiendom dvs. bygninger, jord -og skogbruksareal, samt medfølgende rettigheter. Landbrukstakst er aktuell i forbindelse med salg av landbrukseiendom, overdragelse innen familien, låneopptak/refinansiering og ved arveoppgjør.

Takst på landbrukseiendommer gjøres av takstmenn, ikke av kommunens landbrukskontor.

Finn en takstmann

Norsktakst.no er siden for bransjeforeningen for takstmenn i Norge og er et godt sted å starte.

Mer info finner du her:

Norges Bondelag – Samarbeidene takstorganisasjoner