Landbrukseiendom i dødsbo

Den nye arveloven (1/1/2022) har nye regler for landbrukseiendom i dødsbo (arveloven § 99 a).

Det er nå 3 års frist på å overføre landbrukseiendom fra dødsboet til ny eier. Treårsfristen løper fra dødsfallet, og gjelder der det i dødsboet inngår en landbrukseiendom som består av minst 5 dekar jordbruksareal eller minst 25 dekar produktiv skog. Formålet med bestemmelsen er å forhindre at landbrukseiendommer blir værende i dødsbo uten aktiv eier over lang tid, slik at driften påvirkes negativt.

Hvis arvelateren døde før 1. januar 2022, regnes treårsfristen fra 1. januar 2022. 

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål om landbrukseiendom i dødsbo i kommunene Ås, Vestby, Frogn, Nesodden og Nordre Follo.

Mer informasjon finnes på Landbruksdirektoratets nettsider.