Eiendom og næringsutvikling

Næringsutvikling

Landbruket i Follo har mange muligheter til å utvikle ny næring. Nærhet til Oslo, areal og bygninger kan brukes til mangt. Jord og skog kan gi mange miljøvennlige produkter.

Landbrukskontoret forvalter BU-ordningen (bygdeutviklingsmidler) som førstelinje for Innovasjon Norge. Gjennom ordningen kan det gis støtte til bedriftsrettete prosjekter innenfor landbruksbasert næringsutvikling.

Lokale produkter på SmakÅS 2016.

Eiendom

Landbrukskontoret har delegert myndighet for jordlova og konsesjonsloven, og behandler dermed de fleste arealsaker knyttet til landbruket.

Les mer om:

Næringsutvikling i landbruket

Konsesjon ved erverv av landbrukseiendom

Deling av landbrukseiendom

Bygging av landbruksvei

Nydyrking