Follo landbrukskontor stenger i uke 28,29 og 30


Det vil ikke være noe tilstede på kontoret fra 6. juli til og med 28. juli og telefoner vil ikke bli besvart.

Om det oppstår akutte og viktige hastesaker kan landbrukssjef Arne Ivar Sletnes kontaktes.

Ingen skogfondutbetalinger

Søknader om skogfond og utbetalinger behandles ikke i perioden 2. juli til 5. august. 

Egenerklæringer om konsesjonsfrihet

I perioden 5. juli til og med 29. juli vil vi grunnet ferieavvikling ikke behandle egenerklæringer om konsesjonsfrihet. Innkomne saker i perioden vil behandles forløpende etter ferien.