Våtere og kaldere vær har redusert risikoen for barkbilleskader i Follo

På grunn av den varme og tørre perioden i mai har det vært spenning rundt faren for økte barkbilleangrep på granskogen i Follo. Tørke og varme på forsommeren gir potensielt gode forhold for billebestanden.

Follo landbrukskontor setter ut barkbillefeller på fire steder i Follo og tømmer disse fire ganger i løpet av sesongen. Det er spesielt den andre tømmingen i juni som er spennende, fordi den gir en god indikasjon på risikoen for billeangrep videre utover sommeren.  

Kartet nedenfor viser risikoen for billeangrep etter første tømming 21. mai og andre tømming 11. juni.

Barkbillefangstene i to av feltene i Ås og Vestby viste lav risiko (grønn) på begge tømmingene i mai og juni. På Nesodden og i Nordre Follo gikk risikoen fra organge til gul fra første til andre tømming, noe som er positivt.

Dette gir håp om nedadgående risiko for barkbilleskader på granskogen videre denne sesongen. Mye tyder på at ekstra mange biller har fløyet tidlig i år. Normalt er rundt 65% av barkbillene fløyet etter den andre tømmingen av fellene i juni.       

Regnet og den litt kaldere værtypen i juni har sannsynligvis redusert risikoen for barkbilleangrep i sommer betydelig . Etter de kommende tømmingene i juli og august har vi svaret, men så langt er prognosene positive.

Her kan du lese mer om barkbilleovervåkningen hos NIBIO.  
Risiko barkbilleangrep:  Grønn=Lav risiko, Gul=Middel risiko lokalt, Orange=Middel risiko utbredt, Rød=Høy risiko