Hogst i mye brukt turområde sør for Ås sentrum

Viken Skog informerer om at det er startet opp en hogst i hogstvetområde sør for Ås sentrum. Hogsten vil vare i noen uker fremover og den skal skiltes godt.

Kroerløypa vil ikke bli direkte berørt og Viken Skog opplyser at de skal så godt det lar seg gjøre unngå at det havner tømmer, greiner og kvister i løypa.

Tangenrunden vil derimot bli mer berørt og enkelte partier vil være stengt mens hogsten pågår utover i juni. Følg med på skiltene og hold god avstand til hogstmaskinene, oppfordrer Viken Skog. Sikkerhetsavstanden til hogstmaskinen i drift er minst 90 meter.  

Eventuelle skader på de blåmerkede stiene skal rettes opp når skogsdriften er ferdig.

Kontaktperson for hogsten hos Viken Skog er Skogbruksleder Glenn Skåtan, telefon: 416 74 027 og e-post: gos@viken.skog.no.

Les hele nyhetssaken hos Viken Skog her: https://www.viken.skog.no/aktuelt/artikler/tar-fatt-pa-hogst-pa-hogstvet-i-as