Endelige avlingstall? Tilskudd ved produksjonssvikt

Fristen for å sende inn søknad for produksjonssvikt var 31. oktober i fjor. Mange av dere hadde korn på lager å kunne ikke fremlegge tall eller dokumentasjon for den endelige avlingen ved søknadsfristen. 

Til dere som nå har fått levert og har dokumentasjon for hele avlingen er nødt til å ettersende dette før utbetalingen kan bli gjennomført.

Statsforvalteren har utarbeidet en veileder for hvordan søker kan ettersende endelige avlingstall:

ettersending-av-endelige-avlingstall.pdf (statsforvalteren.no)

Har dere andre spørsmål eller ting dere lurer på rundt produksjonssvikt søknaden, kan dere ta kontakt via telefon: 6496 2084 eller e-post: mikkel.bae@as.kommune.no