Hogst i Aschjemskogen – mye brukt turområde i Ås

Glommen-Mjøsen Skog informerer om at det fra fredag 9. februar og ca en uke fremover, vil pågå hogst i Aschjemskogen. Vi oppfordrer til varsomhet i nærheten av hogsten. 

Dette er et populært turområde med mye ferdsel. Med ønske om å unngå farlige situasjoner, spesielt for barn og skoleelever som ferdes i området, oppfordres det til varsomhet når hogsten pågår. Stiene rundt hogstområde vil merkes med skilt. 

Glommen-Mjøsen skal sette i stand alle stier og veier etter skogdriften slik at  naturopplevelser i området forringes i minst mulig grad. Kontaktperson for hogsten hos Glommen-Mjøsen Skog er Skogbruksleder Ingrid Sandtorp Thorvaldsen, telefon: 917 77 987 og e-post: ist@glommen-mjosen.no.

Les også nyhetssaken til Ås kommune.

 

Her kan du lese hele informasjonsbrevet fra Glommen-Mjøsen Skog (pdf)