Forsinket utbetaling av skogfondsmidler og tilskudd

Oppsplittingen av Viken fylke medfører en del ekstra arbeid med oppdatering av fagsystemene våre. Dette gjør at utbetalinger av skogfondsmidler og tilskudd starter opp i begynnelsen av februar. 

Alle søknader om skogfondsrefusjoner og skogtilskudd gjør du inne på din skogfondskonto i Altinn. Du kan sende inn søknaden når som helst, selv om overføringen av midlene fra din skogfondskonto til privatkonto først skjer i februar.

Trykk her for å logge inn på din skogfondskonto

Les mer om skogfond og tilskudd på hjemmesiden til Follo landbrukskontor.

Har du spørsmål kan du gjerne kontakte Skogbrukssjef, Jørn Lileng på e-post: jorn.lileng@as.kommune.no eller telefon: 64 96 20 85.