Vil du jobbe som viltvakt i Ås og Frogn?

Viltvaktordningen i Ås og Frogn ivaretar dyrevelferden i forbindelse med ulykker og andre hendelser hvor hjortevilt er involvert. Vi ønsker å forsterke arbeidsstyrken til denne viktige oppgaven.

Viltvakta har det praktiske ansvaret for ettersøk av skadet elg, hjort og rådyr utenom ordinær jakt, samt håndtering av fallvilt etter det ansvar som kommunen har etter viltloven med forskrifter. Viltvakta har ansvar for døgnkontinuerlig bemanning av vakttelefon etter avtalt vaktliste. Viltvakta dekker kommunene Ås og Frogn, og administreres av Follo landbrukskontor.  

Stillingen er fast.

Søk stillingen her

Har du spørsmål ta kontakt med Kristine S. Born viltansvarlig på Follo landbrukskontor – 488 67 647 eller epost.