Statusoppdatering: Tilskudd ved produksjonssvikt (skadeåret 2023)

Det ble før jul gjort endringer av stortinger i statsbudsjettet som følge av forslaget om å innføre nye satser og heve øvre grenser for tilskuddsutbetaling fra og med skadeåret 2023. 

Endringene som ble gjort var blant annet:

  • Heving av øvre grense for tilskuddsutbetaling for vekstgruppe “grovfôr” og “korn og annet frø til modning” fra kr 750 000 til kr 900 000. For skadeåret 2023, heves øvre grense midlertidig til kr 1,8 mill. Dette gjelder både for korn, grovfôr til husdyr og grovfôr til salg.
  • Heving av øvre grense for tilskuddsutbetaling fra kr 1,5 mill. til kr 1,8 mill. for vekstgruppene “frukt”, “bær”, “potet” og “grønnsaker”
  • Satsene som ble beregnet i september 2023 (Ldir rapport 40/2023), gjøres gjeldende fra og med skadeåret 2023. Se oversikt over de nye satsene hos regjeringen.no
  • For vekstgruppe honning vil maksbeløpet være uendret på 750 000 kroner.

Landbruksdirektoratet kunngjorde 3. januar at det vil bli gjennomført en systemoppdatering i fobindelse med endring av satser og maksbeløp den 11. januar. Dette betyr i praksis at første mulighet for videre behandling og godkjenning av utbetaling vil være 12. januar. 

I tillegg mangler vi endelige avlingstall fra flere søkere som fortsatt har avlingen på lager. For de dette gjelder oppfordrer vi til å ta kontakt med oss når den totale avlingen er blitt levert og avregnet slik at videre saksbehandling kan fortsette.