Hogst i mye brukt turområde i Ås

Glommen-Mjøsen Skog informerer om at det fra mandag 18 desember vil pågå en hogst i Solbergområde som ligger mellom E18 og Søndre Tverrvei. Dette området er mye brukt av både barneskolen og av kommunes innbyggere til friluftsliv og rekreasjon.

Av sikkerhetsmessige årsaker oppfordrer Glommen-Mjøsen Skog at spesielt barnehagene, elever på skole og SFO til å begrense ferdselen i området under pågående drift. Ønsket er å unngå farlige situasjoner og misforståelser for de unge som ferdes i området under hogsten.

Glommen-Mjøsen skal sette i stand alle stier og veier etter skogdriften slik at  naturopplevelser i området forringes i minst mulig grad.

Her kan du lese hele informasjonsbrevet fra Glommen-Mjøsen Skog (pdf)

Kontaktperson for hogsten hos Glommen-Mjøsen Skog er Skogbruksleder Ingrid Sandtorp Thorvaldsen, tlf. 917 77 987 og e-post ist@glommen-mjosen.no