Nå kan du søke om tilskudd for å ta vare på natur og miljø

For å stimulere til at privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører kan bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge, gis det årlig tilskudd til en rekke formål innen naturforvaltning og friluftsliv. Søknadsfristen er 15. januar 2024.

Les mer her:

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/naturmangfold/na-kan-du-soke-om-tilskudd-for-a-ta-vare-pa-natur-og-miljo4/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost