Utgiftene til skogbruksplan og miljørevisjon kan dekkes med dine skogfondsmidler

Viken Skog har nå sendt ut faktura for skogbruksplanene og miljørevisjonen. Disse utgiftene kan du få dekket med eiendommens skogfondsmidler. Det gjør du inne på din skogfondskonto i Altinn.

Her er innlogging til din skogfondskonto i Altinn. Du bruker ditt personnummer (11 siffer): https://info.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/

Husk å legge ved faktura.

Har du bestilt skogbruksplan med miljørevisjon, velger du tiltaket som heter ‘Skogbruksplan’. Har du søkt om tilskudd til skogbruksplanen overføres dette direkte inn på din skogfondskonto.

Har du kun bestilt miljørevisjon, velger du tiltaket som heter ‘Miljøtiltak’. Det gis ikke tilskudd til kun miljørevisjon.

Les mer om skogfondsordningen her: https://www.follolandbruk.no/skogbruk/skogfond/

Ta gjerne kontakt med Skogbrukssjef, Jørn Lileng hvis du har spørsmål til dette, på e-post jorn.lileng@as.kommune.no eller telefon 64 96 20 85.

Se tidligere nyhetssaker om skogbruksplan:

Søk tilskudd til skogbruksplan før 30. september

Har du bestilt skogbruksplan – husk å søke om tilskudd