Lynmøter om investering og bedriftsutvikling med Innovasjon Norge

Innovasjon Norge i Oslo og Viken, vil i høst tilby lynmøter for de som har planer om å videreutvikle gården innen både tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring.

Dersom du jobber med et konkret prosjekt ønsker vi deg velkommen til et digitalt 20-minutters lynmøte med Innovasjon Norge og landbrukskontoret.

Prioriterte tiltak/områder

Tradisjonelt landbruk
 • Korntørker og -lager med lufttilførsel
 • Potet, grønnsaker, frukt, bær og veksthus
 • Melkeproduksjon
 • Nødvendige investeringer/oppgraderinger – ikke produksjonsøkning​
 • Grovfôrbasert kjøttproduksjon:
  – Ammeku: Distriktssøkere og deretter andre søkere prioriteres. Mindre produksjonsøkning kan vurderes dersom oppdaterte og langsiktige markedsprognoser forsvarer økningen.
  – Sau: Distrikt prioriteres, og marginal produksjonsøkning kan vurderes
 • Kraftforkrevende produksjoner:
  – Svin: Utvidelse til konsesjonsgrense for etablerte produsenter – både for slaktegris/smågris /kombinert produksjon
  – Kylling og kalkun: kan gi tilskudd til utvidelse eller nyetablering med kontrakt
Tilleggsnæring
 • Mat og drikke med lokal identitet, herunder produksjon og foredling
 • Inn på tunet (IPT)
 • Landbruksbasert reiseliv
 • Næringsutvikling innen urbant landbruk

For å avtale et møte, vennligst ta kontakt med Follo landbrukskontor på epost: bard.kollerud@as.kommune.no