Hva med avling som ikke er levert? Tilskudd ved produksjonssvikt

Det er mange som har korn på lager eller ikke fått oppgjør ved søknadsfrister for produksjonssvikt 31. oktober. Søknadsfristen gjelder uansett. I søknaden legger du inn et anslag over skadeåret totalavling (levert + lager). Og når du får dokumentasjon og sikre tall for avling 2023 ettersender du dette til oss. 

Ettersending kan du gjøre som et valg i systemet slik eller på mail til oss.