PRAKTISK KURS I GÅRDSKOMPOSTERING

Den 4 september 2023 i regi av Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangeres det praktisk kurs i gårdskompostering. 

Kurset holdes av Nathaniel (Nat) Mead som har over 40 års erfaring med gårdsskala kompostering, og som tidligere har vært lærer og medarbeider på Sogn Jord- og Hagebruksskole (SJH). Det vil bli både faglig og praktisk opplæring i egenprodusert kompost.

Kurset avholdes ved Grønt fagsenter i Buskerud, Åmot kl: 10:00-15:00 den 4 september.

Påmelding og mer informasjon finner du på: 

Praktisk kurs i gårdskompostering – Klima Østfold (klimaostfold.no)