Produksjonssvikt etter flom og jordskred

Stormen «Hans» har herjet de siste dagene og det ble tidligere denne uken utsendt rødt farevarsel i store deler av Sør-Norge. Mye nedbør har medført høy vannstand og flom som byr på utfordringer for mange, også bøndene.

Statsforvalteren i Oslo Viken meddelte denne uken i sitt nyhetsbrev at foretak er nødt til å sende ny melding om det forekommer nye hendelser som forårsaker produksjonssvikt. Det er dessverre ikke per dags dato mulig å oppdatere tidligere innsendte meldinger om produksjonssvikt.

Produksjonssvikt ordningen dekker avlingstap som er direkte klimatiske skader slik som tørke, flom og mye nedbør. Er du derimot utsatt for jordskred kan dette bli dekket av naturskadeerstaningen.

Skader på eiendom, som jordbruksareal, landbruks-/skogsbilveier som ikke kan forsikres ved en alminnelig forsikringsordning, kan erstattes gjennom den statlige naturskadeordningen hos Landbruksdirektoratet.

Uansett er det viktig å dokumentere skadene, helst gjennom bilder.

Mer informasjon og søknadsveileder for produksjonssvikt finner du på landbruksdirektoratet sine sider (lenke under):

Tilskudd ved produksjonssvikt – Landbruksdirektoratet

Mer informasjon om naturskadeerstaningsordninger finner du også på landbruksdirektoratet sine side (lenke under):

Naturskadeerstatning – Landbruksdirektoratet

Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte oss enten via telefon: 64 96 20 87 eller via e-post: follo.landbrukskontor@as.kommune.no