Presiseringer for tilskudd ved produksjonssvikt, produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd – søknadsåret 2023

Det ble 29. juni publisert et rundskriv fra landbruksdirektoratet som beskriver hvilke endringer som er gjort for tilskuddsordningene ved produksjonssvikt, produksjonstilskudd og RMP. Endringene er gjort for å redusere skadeomfanget fra den tørre forsommeren i fylkene Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland.  

Høsting av korn som grovfor

Foretak som velger å fôrhøste eller beite umodent korn på deler eller hele åkeren, vil få tilskudd
ved produksjonssvikt beregnet som i vekstgruppe korn. Foretaket kan også søke og få innvilget arealet som korn i produksjonstilskudd søknaden selv om det er benyttet til grovfor. Grovfor høstet eller beitet på areal med økologisk grønngjødsling eller fangvekster er også fortsatt berettiget produksjonstilskudd, men regnes ikke som en del av skadeårets avling. Avling fra en vekst nummer to vil ikke regnes som skadeårets avling. Dersom det er etablert en ny kultur for høsting inneværende vekstsesong kan foretaket velge hvilken kultur de skal søke tilskudd for.

Ikke høsting av areal

Arealer som ikke høstes mister vanligvis retten til tilskudd, men i år kan uhøstede arealer med liten eller tapt kornavling likevel være berettiget tilskudd. For å kunne motta tilskudd for uhøstet avling burde kommune eller statsforvalter kontaktes for å bekrefte at avlingen er tapt før arealet f.eks harves/pløyes.

Dispensasjon fra krav om grovforopptak på beite

Det er gitt en generell dispensasjon fra kravet om at hoveddelen av det daglige grovforinntaket til dyret skjer ved beiting for søkeråret 2023.

RMP- tilskudd til «ingen jordbearbeiding om høsten» ved såing av ettervekst innen 1. august

Så lenge det jordbearbeides og sås ettervekst innen 1 august kan foretak i de tørkerammede fylkene i 2023 søke om tilskudd for «ingen jordbearbeiding om høsten.»

 

Denne artikkelen er en oppsummering av rundskrivet, men du kan lese hele teksten her, med en rekke praktiske eksempeler: Trykk her