Skogplanting og barkbiller nå i tørkeperioden

Statsforvalteren i Oslo og Viken har sendt ut informasjon om skogplanting og barkbilleovervåkning i den spesielt tørre forsommeren vi er vitne til.  

Selv med den tørken vi har nå anbefales det å fortsette skogplantingen. Men det er viktig med rett lagring og utsetting av skogplantene. Skogplantene skal: 

  • ikke lagres på kjølelager fra juli og utover
  • lagres skyggefullt, med tilgang til naturlig sollys og fukting av plantepluggene 
  • kjappest mulig utplanting etter levering
  • tørre planteplugger skal mettes med vann før utplanting
  • prioriter skogarealer med dypt jordsmonn, dekk pluggen med 2-3 cm mineraljord og legg tilbake strø som beskyttelse mot fordamping

Les hele nyheten om SKOGPLANTENE hos Statsforvalteren i Oslo og Viken

 

Barkbillene trives når det er ekstra varmt og tørt

Skogeierne bør nå ha et ekstra øye til skogen sin på grunn av den ekstra varme og tørre forsommeren.

Det er for tidlig å si hvor stort årets billeangrep kan bli, fordi det avhenger av været og tørken videre i sommer. 

Barkbillene angriper vanligvis tørkestressede grantrær. Men hvis oppblomstringen av biller blir stor nok, kan de også gå på friske grantrær.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer rundt dette kan du kontakte landbrukskontoret eller din lokale tømmerkjøper. 

Les hele nyheten om BARKEBILLENE hos Statsforvalteren i Oslo og Viken

Barkbillene lager innboringshull i stammen på trærne, noe du ser ved at det ligger brunt boremel rundt treet.