Ekstraordinært forbud mot ild i inn- og utmark

Det er forbudt å bruke ild i inn- og utmark på grunn av
stor skogbrannfare!

Hva er forbudt?

Forbudet gjelder å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener o.l.) i skog og annen utmark, eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget. Forbudet gjelder også innmark (åker, eng, beite o.l.). Se detaljer i lenker under.

Vær også forsiktig hjemme!

Eneste unntak er grilling i egen hage/balkong/gårdsplass, eller på større steinlagte/asfalterte plasser, hvor man fortsatt plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. 

Informasjonen ligger hos brannvesenet

Forskriftene og mer detaljert informasjon om ildforbudet finner du hos det respektive brannvesen: 

Nordre-Follo, Ås, Frogn, Nesodden og Enebakk (Follo Brannvesen IKS)
Vestby, Moss, Råde og Våler (Mosseregionen interkommunale brann og redning)

Forskriftsfestet forbud

Torsdag 8. juni ble forskriften om forbudt mot bruk av ild i hele Follo regionen gjeldende. Årsaken er høy risiko for skogbrann som følge av værforholdene den siste tiden. Forbudet varer til 29.06.2023, eller til skogbrannfaren er vesentlig redusert. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften, straffes med bot eller fengsel, jf. brann og eksplosjonsvernloven § 42.