Velkommen til Mikkel

Vi ønsker Mikkel Bae velkommen til Follo landbrukskontor. Han startet 22. mai og skal jobbe med blant annet produksjonstilskudd, saker etter jordlova og konsesjonsloven i tillegg til egenerklæringer om konsesjonsfrihet. Mikkel er gårdbruker i Marker kommune hvor han driver med småskala grønnsaksproduksjon og sauehold. Mikkel har nettopp fullført sin master i plantevitenskap ved NMBU, masteroppgaven var en tilstandsvurdering av plantediversitet som eksiterer i enger på tak.

“Jeg gleder meg til å få muligheten til å jobbe ved Follo landbrukskontor, da jeg har en genuin interesse for agronomi, og hvor jeg kan bidra til å fremme et aktivt og fremtidsrettet landbruk” sier han selv om jobben hos oss 🙂