Har du bestilt skogbruksplan – husk å søke om tilskudd

Søknadsfrist for tilskudd – 30. september

Er du en av skogeierne i Vestby, Nordre-Follo, Ås, Frogn, Nesodden eller Enebakk som har bestilt skogbruksplan, er fristen 30. september for å søke om tilskudd.

Bare de som søker om tilskudd, vil få utbetalt støtten på inntil 40% av planutgiftene. Du søker enkelt inne på din skogfondskonto i Altinn, og du kan søke når som helst før fristen går ut.

Merk at det ikke gis tilskudd hvis du bare har bestilt miljørevisjon, noe som ble oppgitt ved bestillingen. 

Se hvordan du søker om tilskuddet i veiledningen (pdf) nedenfor.

.

Her logger du inn på din skogfondskonto i Altinn

Bruk ditt personnummer (11 siffer) ved innloggingen (ikke organisasjonsnummer).

 

Skogbruksplanen kan betales med dine skogfondsmidler

Du kan også dekke skogbruksplanen med eiendommens skogfondsmidler, også om du bare har bestilt miljørevisjon. Dette gjør du også inne på din skogfondskonto.

Les mer om skogfondsordningen på nettsiden til Follo landbrukskontor.

Spørsmål?

Har spørsmål om tilskudd og skogfond, kontakt Skogbrukssjef Jørn Lileng på e-post jorn.lileng@as.kommune.no eller telefon 64 96 20 85.

Fra Viken Skog har du fått tilsendt første versjon av skogbruksplanen. De som kun bestilte miljørevisjon finner de nye nøkkelbiotopene på Kilden hos NIBIO. Har du spørsmål til planen eller nøkkelbiotopene, kontakt GIS-konsulent Vebjørn Pollen på e-post vop@viken.skog.no eller telefon 977 29 793.