SKOGKVELD FOR SKOGEIERE I FOLLO

Sted: Karlsrud skog
Merket avkjøring etter Almenningsveien 163, Nordre Follo

Tid: kl.18.00 14. juni Vi starter med varm mat og avslutter innen kl. 21.00

På programmet står disse temaene:
• Status skogbruksplan-prosjekt, ved Skogeierlaget
• Ny PEFC-standard og skogsdrift i bynære områder, ved Skogeierforbundet
• Skogkultur og ungskogpleie, ved Skogselskapet
• Tilskudd og skogfond, ved Landbrukskontoret

Påmelding: Klikk her for registrering

(Påmeldingsfristen er 11. juni, pga. servering)

Last ned hele programmet for skogkvelden