Kartlegging av naturtyper – Oppegård og Hølen/Son/Såner/Breivik – Info til grunneiere

Statsforvalteren ber berørte grunneiere ta kontakt hvis det er spesielle hensyn som bør tas på deres eiendom.

Fra mai til oktober 2023 skal Miljødirektoratet kartlegge naturtyper i utvalgte områder i Norge. Hos oss er det 2 områder for kartlegging i 2023.

Kartleggingsområdet Vestby
Kartleggingsområdet Nordre Follo

 

Se mer info her:

Kartlegging av naturtyper i 2023 – orientering til grunneiere | Statsforvalteren i Oslo og Viken