Informasjonsmøte om investering og bedriftsutvikling (IN)

Innovasjon Norge (IN) i Oslo og Viken, i samarbeid med kommunene, ønsker landbruket velkommen til informasjonsmøte/lynmøte vedr. mulighetene for bistand til ulike prosjekter. Har du planer om å investere i produksjonsanlegg til f.eks til korn, grønt eller husdyr, utvikle noe nytt på gården eller videreutvikle det du allerede driver med så vil informasjonsmøtet være nyttig for deg. Har du et konkret prosjekt så kan et lynmøte være aktuelt, her vil kommunen også delta.

Se mer informasjon her:  Informasjonsmøte – Bedriftsutvikling i landbruket (innovasjonnorge.no)

  • Informasjonsmøte: tirsdag 18. oktober kl 1000 – 1100 på Teams
  • Lynmøter: gjennomføres i perioden 19. – 21. oktober, kl 0900 – 1500. Det settes av 20 min til hver
  • Alle som ønsker lynmøte oppfordes til å delta på informasjonsmøtet først for å få grunnleggende informasjon om INs virkemidler og prioriteringer for landbruket.

Fyll ut skjemaet som du finner på denne siden her for å melde deg på til møtene. Det er viktig at alle feltene fylles ut.

Frist for påmelding er søndag 16. oktober.

 Møteinnkalling til alle påmeldte vil bli sendt ut etter fristens utløp.

Velkommen!