Planlegger du grøfting eller andre miljøtiltak i høst? HUSK å søke tilskudd innen 1. oktober!

I Follo er det tilskudd igjen til både grøfting og spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Til systematisk drenering gis det nå 2500 kr pr dekar, og satsen for tilfeldig grøfting er 38 kr pr meter. Til erosjonshindrende tiltak eller andre SMIL-tiltak gis det normalt tilskudd med 50–70% av kostnadsoverslaget.

Se mer informasjon om regelverk og hvordan du kan søke om tilskudd på sidene for
SMIL og grøftetilskudd.

Søknadsfrist 1.oktober.